Từ khóa: tài năng có duyên với cương vị Chủ tịch

Khi nhắc đến một người thợ làm tóc hay đến cả một NTMT chuyên nghiệp người ta thường nghĩ rằng họ đáng...