Từ khóa: Phiêu cùng Chuyên gia Quỳnh Hương Phạm

Cuối tháng 8 vừa qua nhà giáo Quỳnh Hương vừa tổ chức hair show với chủ đề: Phiêu – Quỳnh Hương Phạm. Với mong...