Từ khóa: NTMT Tóc Đào Tây – Từ bỏ xứ trời Tây về quê hương lập nghiệp

  Nhắc đến salon Tóc Đào Tây, giới làm tóc nghệ thuật nghĩ ngay đến một NTMT nữ xinh đẹp, đa tài và rất táo...