Từ khóa: NTMT Thế Pro “Vẻ đẹp của bạn là sứ mệnh của tôi”

Sau quãng đường 9 năm tự lực cánh sinh gây dựng salon tóc, giờ đây NTMT Thế Pro đã có lượng khách hàng đông trung...