Từ khóa: NTMT Thanh Hoa: 25 năm dài theo đuổi đam mê

(SGB) – Đã 25 năm qua đi, đã trở thành một NTMT chuyên nghiệp, lưu dấu lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp với...