Từ khóa: NTMT Tân Thế Giới – Người Việt đầu tiên tu nghiệp tại Học viện Vidal Sassoon – Thủ đô London – Anh

(SGB) – Tân Thế Giới – Một cái tên dường như đã quá nổi tiếng và quen thuộc trong làng nghệ thuật tóc Việt....