Từ khóa: NTMT Sỹ Hảo – Sự nghiệp được gây dựng từ yêu thương

Bắt đầu đi theo nghiệp làm tóc, cũng là lúc người đàn ông ấy dắt tay người vợ tri kỉ đi trên con đường tình...