Từ khóa: NTMT Quốc Trọng – Thực hiện sứ mệnh vì một nửa thế giới trở nên đẹp hơn

(SGB) – Đến từ mảnh đất có con sông Hàn thơ mộng, Hair Salon Quốc Trọng của NTMT Quốc Trọng được nhiều người...