Từ khóa: NTMT Phạm Văn Quyết – Nếu chúng ta quyết tâm

Trong làng tạo mẫu tóc Việt, hầu hết những “tay kéo” đến với nghề đều xuất phát từ đam mê và NTMT Phạm Văn...