Từ khóa: NTMT Nhất Trung – Chất lượng tích luỹ niềm tin

(SGB) – Khi trò chuyện cùng NTMT Nhất Trung, trải lòng của anh khiến tôi khâm phục ý chí đó: “Nhiều lúc tôi đã...