Từ khóa: NTMT Nhã Dương – Đời hơn nhau ở cái dám thử

Người ta thường nói “Đời hơn nhau ở cái dám thử”, nghĩa là dám đặt cược số phận cuộc đời mình trên những...