Từ khóa: NTMT Hương Thuật – Ngôi sao sáng trong giới nghệ thuật tóc

(SGB) – Không quá khi nói rằng, NTMT Hương Thuật là một người phụ nữ “Tài sắc vẹn toàn”. Chị sở hữu phong...