Từ khóa: NTMT HOÀNG PHONG PHẢI CÓ THẤT BẠI MỚI CÓ THÀNH CÔNG

  Thành công sẽ không đến dễ dàng cho những ai lười biếng và càng không có thành công nào từ trên trời rơi xuống....