Từ khóa: NTMT Hoàng Linh – Bản lĩnh và đa tài

Nhắc đến Hoàng Linh, giới nghệ thuật tóc Xứ Cảng nói riêng và cả nước nói chung nghĩ ngay đến một NTMT tài năng...