Từ khóa: khó khăn sẽ chịu lùi bước

Trong làng tạo mẫu tóc Việt, hầu hết những “tay kéo” đến với nghề đều xuất phát từ đam mê và NTMT Phạm Văn...