Từ khóa: Công ty Lâm Minh Phong tổ chức chuyến “mục sở thị” nhà máy sản xuất Silky tại Italia

Vào năm 2008, mỹ phẩm chuyên nghiệp dành cho tóc thương hiệu Silky đến từ đất nước Italia xinh đẹp lần đầu tiên...