Từ khóa: Á khôi doanh nhân Phương Hoàng Anh “Thân chinh” qua 5 nước Châu Âu học hỏi kinh nghiệm làm đẹp

Á khôi Phương Hoàng Anh – cái tên được nhiều đồng nghiệp, bạn bè trong lĩnh vực làm đẹp ái mộ bởi “tài sắc...